Author Archive

IIS Worker

Written by Leif Stenfeldt. Posted in Errors, Tips

Worker Process Recycling Drops Application Session State

By default, worker processes recycle after 120 minutes. If your ASP applications are not designed to store session state while a worker process is recycled, then session state in that ASP application can be lost. To remedy this problem, you can either store session state in a database or disable worker process recycling.

1752 views

IIS – Enable parent paths

Written by Leif Stenfeldt. Posted in Errors, Programmering

Server-Side Include Directives (#include) Return 404 Error (for .stm Files) or 0131 Error (for .asp Files)

If your ASP page uses the #include server-side include directive and the “..” notation to refer to a parent directory, the directive will return an error unless you have reconfigured the AspEnableParentPaths metabase property. This property is set to false by default. If set to true, this property constitutes a potential security risk because an include path may access critical or sensitive data files outside the application root directory.

2192 views

system-dll’en user32.dll blev flyttet i hukommelsen

Written by Leif Stenfeldt. Posted in Errors

Fejlen:
system-dll’en user32.dll blev flyttet i hukommelsen. programmet vil ikke køre korrekt. flytningen opstod, fordi DLL’en C:\windows\system32\HHCTRL.OCX brugte det adresseområde, der ellers var reserveret til windows DLL-filer. Leverandøren af denne DLL bør kontaktes for at få en ny DLL-fil.

1599 views

OpenDNS

Written by Leif Stenfeldt. Posted in Tips

Foretrukken DNS-server : 208.67.222.222
Alternativ DNS-server : 208.67.220.220

1280 views

Exchange faneblad mangler i AD

Written by Leif Stenfeldt. Posted in Exchange

somethingwhat, du skal gøre følgende:
Sæt Windows CD’en i din DC.
Gå til add/remove programs og klik add/remove windows components.
Marker Application server og klik details.

1680 views

Start og Stop Exchange

Written by Leif Stenfeldt. Posted in Exchange

stop-exchange.cmd
——————————
net stop “Microsoft Exchange Information Store” /y
net stop “Microsoft Exchange System Attendant” /y
net stop “Microsoft Exchange IMAP4” /y

1699 views